2016. gadā turpināsies apmācības pedagogiem un vecākiem par veselīgu uzturu bērniem

LDUSA sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu 2015. gadā nodrošināja 4 tālākizglītības seminārus Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu  (PII)  pedagogiem un  12 lekcijas vecākiem par veselīga uztura veicināšanu bērniem.

Seminārus vadīja sertificētas uztura speciālistes un  metodiskā materiāla autores Jeļena Pavlova un Anna Junga kopā ar pedagogu Aigu Auziņu

Semināra ietvaros notika 3 lekcijas par veselīgu uzturu, kas sevī ietvēra informāciju par bērnu attīstību un uztura ietekmi uz veselību, ieskatu par uzturvielām un veselīgu bērnu uzturu - uztura piramīdu, ūdens nozīmi, bērna pareizas attieksmes veidošanu pret uzturu, kā arī laktozes un glutēna nepanesamību.

Nodarbību laikā tika apskatītas visas tēmas no pedagogu metodiskās rokasgrāmatas „Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem". Tika praktiski izmēģinātas spēles, rotaļas u.c. uzdevumi, lai pedagogi varētu metodisko rokasgrāmatu pielietot savā praktiskajā darbā.

Savukārt vecāku lekcijas sastāvēja no teorētiskās daļas par veselīgu ēšanas paradumu attīstību ģimenē un praktiskiem paraugdemonstrējumiem, kas radīja uzskatāmu priekšstatu par produktu sastāvu, cukura un sāls daudzumu. Vienas lekcijas ilgums 45 minūtes.

Vecāku lekcijām 2015. gadā pieteicās:

13. PII  „Ābecītis”

68. PII

267. PII

208. PII

275. PII  „Austriņa”

264. PII  „Zelta atslēdziņa”

132. PII „Ieviņa”

97. PII

PII  „Riekstiņš”

224. PII

145. PII

162. PII „Saulīte”

Lekcijas vecākiem lasīja Gita Ignace (sertificēta uztura speciāliste,  uzturzinātnes maģistre) un Ksenija Andrijanova (uztura speciāliste, uzturzinātnes maģistre).

Pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstam, projekts turpināsies arī 2016. gadā. Tālākizglītības semināri un vecāku lekcijas ir bezmaksas, tādēļ Rīgas bērnu dārzi tiek aicināti izmantot šo piedāvājumu.  Par pedagogu semināru organizēšanu atbild Rīgas domes Labklājības departaments, savukārt pieteikties vecāku lekcijām var, sazinoties ar Jeļenu Pavlovu Jelena.Pavlova@ldusa.lv, 27501096 vai Kseniju Andrijanovu Andrijanova.Ksenija@gmail.com, 29736404.

 

Vecāku lekcijā tiek iekļauta informācija:

- noderīgi padomi veselīgas ēdienkartes sastādīšanā;

- dzērienu nozīme un daudzums bērna veselīgam uzturam;

- cukura un sāls daudzuma nozīme bērna uzturā;

- ieteikumi, kā attīstīt veselīgus ēšanas paradumus ģimenē;

- mīti un patiesība par veselīgu uzturu.