Informācija par biedru naudu

Pēc valdes lēmuma paziņošanas asociācijas (Reģ.Nr. 40008146734)  kontā  (LV85UNLA0050014736143 ) jāiemaksā biedru nauda 15, 00 EUR.
Biedru nauda jāmaksā vienu reizi gadā. Ja biedrs nemaksā biedru naudu vairāk kā 6 mēnešus, tad valde ar savu lēmumu ir tiesīga izslēgt biedru no asociācijas.