LDUSA projekti

Rīgas domes Labklājības departamentā no 26. līdz 28. novembrim notika trešais tālākizglītības seminārs 20 akadēmisko stundu apjomā Rīgas pirmsskolas izlītības darbiniekiem par veselīga uztura paradumu veicināšanu.

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija (LDUSA) piedalījās Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotajā projektā „Eksperimentāli izglītojošās programmas „Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem” izstrāde un īstenošana”. Projektu realizēja LDUSA valdes locekles, sertificētas uztura speciālistes Anna Augule un Jeļena Pavlova (Zuboviča) kopā ar pedagogiem.

Rīgas Domes Labklājības departaments arī šogad, pamatojoties uz iesniegtajiem projektiem, ir piešķīris finansējumu ieinteresētām organizācijām no budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām”.